Voorleesexpress

Niet alle kinderen worden thuis voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is lastig om deze achterstand daarna weer in te halen. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verbetert de leescultuur thuis. Zo zorgen we ervoor dat ze een goede toekomst tegemoet gaan, want alles begint met het beheersen van de taal. De VoorleesExpress: geen kind zonder voorlezen!

Wat doet de VoorleesExpress precies?
De VoorleesExpress helpt autochtone en allochtone gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig keer bij hen thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten. Boeken moeten uiteindelijk een blijvende plek krijgen in het dagelijks leven van de kinderen. Ze gaan lezen leuker vinden en ontwikkelen zich beter.

De VoorleesExpress in het kort

Ouders over de VoorleesExpress

De VoorleesExpress draait inmiddels overal in Nederland. Ook de Bibliotheek van Scherpenzeel is van start gegaan met de VoorleesExpress.

Wat doet de Bibliotheek?
De Bibliotheek van Scherpenzeel zorgt ervoor dat er vrijwilligers zijn. De vrijwilligers krijgen een training in interactief voorlezen en advies voor het kiezen van voorleesboeken. Er worden vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Een coördinator zorgt voor de begeleiding van de vrijwilligers. Deelnemers worden geworven via: basisscholen, kinderdagopvang en het CJG.

Meer weten over de VoorleesExpress
Mocht je nog vragen hebben, dan kan je ook mailen naar voorleesexpress@bibliotheekscherpenzeel.nl, of telefonisch contact opnemen via 033 277 3107.