Taalpunt

Lezen is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Mensen kunnen een fysieke beperking hebben, bijvoorbeeld minder goed zien of Parkinson. Anderen zijn niet zo goed in het lezen door allerlei omstandigheden, bijvoorbeeld laaggeletterdheid.

Fysieke beperking
Voor de mensen met een fysieke beperking zijn speciale materialen beschikbaar, waarbij in de bibliotheek voorbeeld-materialen aanwezig zijn. Deze gespecialiseerde dienstverlening wordt door andere organisaties uitgevoerd, zoals passendlezen.nl

Laaggeletterden
In Nederland zijn naar schatting anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Vaak zouden zij wel lees- en schrijfonderwijs willen volgen, maar zijn zij niet op de hoogte van de mogelijkheden of schamen zij zich voor hun probleem

De Bibliotheek heeft aandacht voor beide groepen om ook hen ondersteunen. Hiervoor is een aparte plek ingericht, het Taalpunt. Met een collectie boeken en andere materialen voor deze specifieke doelgroepen. Het Taalpunt is voor alle mensen die op een of andere manier in contact staan met deze doelgroep. Bijvoorbeeld familie, vrienden, leerkrachten Nederlands in het basis- of voortgezet onderwijs, taalmaatjes, intermediairs en andere ondersteuners en begeleiders van deze groep laaggeletterden.

Het Taalpunt is ook bedoeld voor de groep laaggeletterden, die bezig zijn om de Nederlandse taal te leren of mensen die inburgeren in de Nederlandse samenleving.