Expositie in de Bibliotheek en de Breehoek

Gepubliceerd op: 17 mei 2024 12:18

In 2004 is het project van Luchtkasteel tot Dassenburcht op initiatief van enkele landgoedeigenaren van landgoed Scherpenzeel officieel gestart. Twee scholen gingen met 2 groepen meedoen. 20 Jaar later doen alle basisscholen in Scherpenzeel mee aan het project.

Leerlingen komen vanaf groep 5 tot en met groep 8, 6 keer op het landgoed voor een buitenles. Voor de leerkrachten zijn er lesbrieven te voorbereiding. Tijdens de buitenlessen ontdekken kinderen van alles over de natuur, cultuur en geschiedenis in hun directe woonomgeving. Deze buitenlessen kunnen gerealiseerd worden door de enthousiaste inzet van 12 vrijwilligers, die de leerlingen begeleiden.

In het 4e lustrumjaar hebben we een extra activiteit aan de scholen aangeboden. De leerlingen van groepen 5 hebben vrolijke stenen gemaakt. Leerlingen van groepen 6 hebben aan verteldoosjes gewerkt. Voor de groepen 7 en 8 is er een fotowedstrijd. Van de winnende foto’s zijn afdrukken gemaakt op canvas. Inmiddels zijn alle materialen ingeleverd en wordt er deze maand een expositie in de Breehoek en in de bibliotheek ingericht.

Op 4 juni om 16.00 uur wordt de expositie officieel geopend door de burgemeester Mw. M.C. Teunissen -Willemsen en door de kinderburgemeester Sara Kooijman. Tijdens de opening worden de prijswinnaars van de fotowedstrijd bekend gemaakt.

Na de expositie wisselen de vrolijke stenen en de verteldoosjes van eigenaar. Gedurende de maand juni blijven alle werken tentoongesteld. Iedereen is welkom de expositie te komen bekijken.