Inleverattentie

Het overkomt iedereen wel eens... voordat je het weet is de inleverdatum van de geleende materialen verstreken. Je moet dan telaatgeld ofwel boete betalen. Dat kan aardig oplopen als jij of andere familieleden veel materialen hebben geleend. De Bibliotheek Scherpenzeel biedt al haar leden een handige gratis service.

Zowel jeugd- als volwassen leden ontvangen enkele dagen vóórdat het geleende materiaal moet worden teruggebracht een inleverattentie via e-mail. Je hebt dan nog enkele dagen de tijd om het geleende materiaal terug te brengen of te verlengen, voordat telaatgeld verschuldigd is.
E-mailadres is belangrijk!
Als je juiste e-mailadres al bekend is bij de Bibliotheek hoeft je hiervoor geen actie te ondernemen. Je komt automatisch voor de inleverattendering in aanmerking.
Als het e-mailadres verouderd of nog niet doorgegeven is kun je dit aanpassen op de website van de bibliotheek:
1. log in op de website van de Bibliotheek Scherpenzeel
2. kies voor ‘mijn menu’ dan de persoonlijke gegevens
3. wijzig of vul het email adres in.
Je kunt het e-mailadres ook doorgeven of laten aanpasen bij de informatiebalie van de Bibliotheek. Na het invoeren van het e-mailadres ontvang je direct deze handige attenderingen.
Denk je ook aan de mailadressen van je kinderen. Dit kan ook je eigen mailadres zijn.

Eigen verantwoordelijkheid

De Bibliotheek Scherpenzeel wijst je erop dat je zelf verantwoordelijk blijft voor het op tijd inleveren van de geleende materialen. Mocht er door een technisch mankement de inleverattendering niet verstuurd worden, dan geeft dat géén recht op restitutie van telaatgelden. Het mailtje is een extra service van je Bibliotheek.
Mocht je geen prijs stellen op deze inleverattendering dan kun je dat doorgeven bij de Bibliotheek.